Hledáme ty nejlepší novostavby, citlivě zasazené do historických měst a obcí, abychom je mohli dávat za příklad

Hlavním cílem projektu je analyzovat vztah novostaveb (vzniklých po roce 1989) a jejich prostředí na základě podrobného průzkumu městských a vesnických území s historickými a památkovými hodnotami. Na základě výsledků průzkumu formulovat urbanistické a architektonické principy pro budování novostaveb tak, aby památkové hodnoty nebyly ohroženy a zároveň byla zachována a ideálně podle současných požadavků posílena kvalita života v daném území.

 


Projekt Novostavby v historickém prostředí, DH23P03OVV017, je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu NAKI III – programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity